Om Gebo’s CBD-olier

I Gebo sælger vi udelukkende CBD-olier af den højeste kvalitet.

Alle vores CBD-olier er egnet til at dryppe under tungen. Bevar CBD-olien under tungen i 30-60 sekunder for maksimal effekt.

Udforsk vores olier her

Alle vores CBD-produkter lever op til samtlige krav fra de danske myndigheder, hvilket betyder at du trygt kan erhverve og anvende vores produkter. CBD-olien skal anvendes oralt ved at dryppe 2-3 dråber under tungen, hvorefter CBD-olien fordeles i mundhulen. CBD-olien fungerer som en oral antioxidant.

I Gebo har vi en klar vision om, kun at levere CBD produkter til din krop i den højeste kvalitet. Vores produkter er fremstillet med respekt for naturen og vi anvender derfor kun økologisk hampefrøolie sammen med vores CBD-ekstrakt der er udvundet fra cannabisblade. Alle vores olier bliver testet og certificeret i Østrig så vi kender det nøjagtige indhold.

Det er ingen hemmelighed, at vi i Gebo betragter CBD som en usleben diamant med et enormt uforløst potentiale. Vi ser utrolig meget frem til, om fremtidens forskningsresultater kan afsløre endnu flere positive egenskaber for CBD og de andre cannabinoider.

I Gebo har vi 4 kerneværdier.

1. Sikkerhed

Det er altafgørende for os, at alle vores produkter lever op til den højeste standard inden for sikkerhed. Vi kender således altid til alle vores produkters nøjagtige ingrediensindhold.

I Gebo har vi ligeledes fået udarbejdet sikkerhedsrapporter for alle vores CBD-olier. Disse rapporter konkluderede enstemmigt, at vores produkter er sikre at anvende oralt ved at dryppe 2-3 dråber under tungen.

Herudover samarbejder vi med et østrigsk laboratorie, som analyserer alle vores CBD-produkter for hver leverance vi modtager. Vi er således altid bekendt med det nøjagtige indhold af vores produkter, således du som kunde altid trygt kan anvende dem.

2. Gennemsigtighed

Som led i vores kerneværdi om gennemsigtighed har vi valgt at fremlægge vores dokumenter, således du som kunde trygt kan handle vores produkter med sikkerhed for, at de overholder alle sikkerhedsstandarder og al lovgivning på området. Se alle certifikater her.

Om Gebo

3. Kvalitet

I Gebo har vi valgt at fokusere på CBD olie i den højeste kvalitet og anvender derfor kun økologisk hampefrøolie sammen med vores CBD-ekstrakt.

Vores CBD-ekstrakt stammer fra bladende fra planten Cannabis Sativa L. CBD’en trækkes ud af cannabisbladende ved en længere ekstraktionsproces. I vores produktion anvendes CO2-processen til ekstrahering, hvilket er den mest raffinerede og optimale proces til at udtrække CBD-ekstraktet. Ved denne metode bevares cannabisplantens naturlige gavnlige egenskaber bedst muligt. Metoden er blevet perfektioneret over mange år og produktionen har certifikat for god fremstillings-praksis (GMP-certifikat) og et implementeret kvalitetssystem (ISO-certifikat). 

Når CBD-ekstraktet er udvundet, tilføjes vores økologiske hampefrøolie og så er CBD-olien klar til at blive hældt på vores 10 ml Gebo-flasker.

4. Lovlighed

Gebo er en 100 % dansk virksomhed med hovedsæde i København. Vi er således underlagt de danske myndigheders tilsyn og kontrolbesøg.

Mange aktører på CBD-markedet efterlever ikke lovgivningen på området, med den følge at kunderne ikke kan vide sig sikre på indholdet af deres købte CBD-produkter. Disse aktører overtræder ligeledes ofte reglerne for markedsføring, da deres CBD-produkter ofte markedsføres som værende lægemidler, hvilket kræver lægemiddelgodkendelse samt en markedsføringstilladelse jf. lægemiddellovens § 7.

For Gebo er det ligeledes altafgørende, at alt vi foretager os, er inden for lovens grænser. Vi markedsfører således ikke vores CBD-produkter til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker.
Faktum er, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger videnskabelig evidens på området til at konkludere, hvorvidt CBD har en positiv effekt på en række sygdomme og andre lidelser.

Gebo’s CBD-produkter har en oral antioxidant virkning og hører under EU’s kosmetikforordning. Denne forordning har til formål at sikre et højt niveau for menneskers sundhed ved anvendelse af kosmetiske produkter, således der ikke bliver bragt kosmetiske produkter i omsætning der er skadevoldende for brugeren.

Gebo overholder de mange detaljerede bestemmelser i denne EU-forordning og har således fået udarbejdet sikkerhedsrapporter for samtlige af vores CBD-olier så du som kunde trygt kan købe og anvende vores CBD-produkter der er egnet til at dryppe 2-3 dråber under tungen.

Der eksisterer ligeledes et krav i loven om, at virksomheder skal meddele EU-Kommissionen om, at de har bragt et CBD-kosmetikprodukt på markedet.

Den 21. marts 2022 meddelte vi EU-Kommissionen at vi bragte vores CBD-produkter på markedet, hvorefter de danske myndigheder således kan føre tilsyn og kontrol med vores virksomhed og produktsortiment.

Udforsk vores CBD-olier her