Hvad er CBD Olie?

CBD er en forkortelse for Cannabidiol. Cannabidiol er én af hundredvis af komponenter en cannabisplante består af. CBD er med andre ord et ekstrakt fra cannabisplanten. I Gebo blander vi dette CBD-ekstrakt op med økologiske hampefrøolie for at lave vores CBD-olier.

I et historisk perspektiv har cannabisplanten været associeret med et ulovligt euforiserende stof. Dette skyldes dog den psykoaktive komponent i cannabisplanten ved navn THC, som er den komponent, der giver en ruspåvirkning.
Fra juli 2018 blev cannabis med en THC-værdi på maksimum 0,2 % undtaget fra de danske regler om euforiserende stoffer, da disse produkter ikke har en euforiserende ruspåvirkning. Det er således lovligt at sælge CBD i kosmetiske produkter i Danmark, såfremt disse produkter er registreret i EU’s database, så de danske myndigheder kan føre tilsyn og kontrol med virksomheden og produktsortimentet.

Gebo er registreret i EU’s database og er dermed underlagt de danske myndigheders tilsyn og kontrol.

Hvad hjælper CBD olie mod?

I flere tusinde år har cannabis været en del af menneskets kultur. Cannabisplanten har vist mange forskelligartede positive egenskaber og de forskellige kulturer har derfor benyttet cannabisplanten med forskellige formål.
Cannabisplanten har tidligere i høj grad været associeret med det ulovligt euforiserende stof THC der giver brugeren en ruspåvirkning. Da brug af cannabisplanten indtil for nyligt har været ulovlig, har det været svært at forske i området for alle de positive egenskaber cannabisplanten besidder. Der er derfor stadig mange områder der mangler at blive afdækket af videnskaben.

I nyere tid har man især fået øjnene op for CBD, som der i EU bliver forsket en hel del i. Forskning konkluderer, at CBD har mange særdeles gode positive effekter på kroppen, herunder positive antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber. Derfor egner CBD sig i høj grad til kosmetikprodukter, hvor det kan bidrage til at holde kroppens ydre i balance.

Det er ingen hemmelig, at vi i Gebo betragter CBD som en usleben diamant med et enormt uforløst potentiale. Vi ser utrolig meget frem til, om fremtidig forskning kan afsløre endnu flere beviser for positive egenskaber for CBD.

Det er altafgørende for os, at alt hvad vi foretager os, er inden for lovens grænser. I modsætning til mange andre CBD-forhandlere, markedsfører vi ikke vores produkter til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker. Faktum er, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger videnskabelig evidens på området til at konkludere, hvorvidt CBD har en positiv effekt på en række sygdomme og lidelser. Vores CBD-olier bør med andre ord ikke anvendes til hverken at behandle, diagnosticere eller helbrede sygdomme og lidelser.

Hvordan virker CBD på kroppen?

CBD’en trækkes ud af cannabisplantens blade gennem en kompliceret ekstraktionsproces. CBD-ekstraktet tilføjes vores økologiske hampefrøolie. Den økologiske hampefrøolie der fra naturens hånd er rig på omega 3 og omega 6. Tilsammen udgør CBD-ekstraktet og den økologiske hampefrøolie vores CBD-olie.

Når det kommer til hvordan CBD virker på kroppen bliver det en anelse mere kompliceret. Kroppen har et naturligt indhold af de såkaldte cannabinoider, der i høj grad minder om dem, der findes i CBD. Dette sammenfald, muliggør at CBD indgår i kroppens såkaldte ”endocannabinoide system”, der bidrager til at skabe balance i kroppen. Ved at CBD indgår i kroppens endocannabinoide system bidrager den med positive antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber, der styrker kroppens ydre balance. Vores CBD-olier er registreret til oral anvendelse og har således til formål at bidrage til en bedre oral balance ved at bekæmpe de frie radikaler.

Som en uundgåelig følgevirkning af denne orale anvendelse, vil dele af produktet kunne blive optaget gennem mundhulens slimhinder. Vores specialister har dog beregnet på produkternes sikkerhed ved denne anvendelse ved udfærdigelsen af sikkerhedsrapporterne. Rapporteren konkluderet enstemmigt, at det er sikkert for dig som bruger at anvende produktet oralt. Du kan således trygt anvende vores orale CBD-produkter.

(Nedsvælg ikke produktet).

Hvad er fuld spektrum CBD?

Full spectrum CBD olie er CBD-olie der indeholder op til 0,2 % THC, som er den lovbestemte maksimumgrænse i Danmark. THC er en af cannabisplantens andre cannabinoider. Vi har fuld spektrum CBD-olier i vores sortiment, som du kan udforske her.

Udover CBD og THC kan disse produkter ligeledes indeholde små mængder af andre cannabinoider som f.eks. CBG og CBN, således brugeren kan opnå den positive synergieffekt (den såkaldte entourage-effekten) som mange mener opstår, når cannabinoiderne arbejder sammen.

Hvad er bred spektrum CBD?

Broad Spectrum CBD olie indeholder ikke THC, men blot CBD og vores økologisk hampefrøolie. Vi har bred spektrum CBD-olier i vores sortiment, som du kan udforske her.

Der vil være smagsnuanceforskelle mellem fuld spektrum og bred spektrum, da de ekstra cannabinoider i fuld spektrum bidrager til ekstra smagsnuancer.

Hvorfor er CBD olie populært?

CBD er et meget populært emne disse år, og det er i vores optik indlysende. Der bliver ved med at fremkomme nye positive egenskaber for CBD. Den stigende interesse skyldes uden tvivl alle de positive resultater, som mange personer har oplevet med produktet. Vi har startet virksomheden Gebo op, på baggrund af fantastiske erfaringer med CBD. Vi har et stort ønske om, at sprede denne viden sammen med jer. Viden er jo en af de få ting, der ikke bliver mindre af, når det bliver delt.

Ny viden på CBD-området er også meget vigtig. I EU forskes der en hel del i de mange forskellige effekter af CBD. Vi ser meget frem til disse forskningsresultater som vi i Gebo håber vil fastslå CBD som et helt unikt stof. Det er muligt, at finde et indblik i mange af disse løbende forskningsresultater der omhandler CBD-olie, men det er vigtigt for os at understrege, at hvis du søger CBD for helbredmæssige eller smertelindrende årsager bør kontakte din egen læge og ikke begive dig ud i selvbehandling.

Andre Cannabinoider med positive egenskaber

En cannabisplante består af flere hundrede cannabinoider. De mest almindeligt kendte cannabinoider er THC og CBD.

Indtil juli 2018 var der en nultolerance for THC i Danmark. Fra juli 2018 blev cannabis med en THC-værdi på maksimum 0,2 % undtaget fra de danske regler om euforiserende stoffer, da disse produkter ikke har en euforiserende ruspåvirkning i så lille en mængde.

CBD’s mange positive egenskaber, herunder de antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber, har i høj grad været medvirkende til at skabe hele den verdensomspændende CBD-bølge som har gavnet millioner af mennesker verden over.

For tiden forskes der ligeledes meget i cannabinoiderne CBG og CBN. I Gebo ser vi meget frem til disse forskningsresultater.

Mange mener, at cannabinoider arbejder bedst i fællesskab således der opstår en synergieffekt – den såkaldte ”entourage-effekt”. I vores produktsortiment har vi derfor både de såkaldte Full Spectrum og Broad Spectrum CBD olier.

Broad Spectrum produkterne indeholder ikke THC.

Full Spectrum produkterne indeholder op til 0,2% THC som er den lovbestemte maksimumgrænse i Danmark. Udover CBD og THC kan disse produkter ligeledes indeholde små mængder af f.eks. CBG og CBN, således brugeren eventuel kan opnå denne positive synergieffekt (entourage-effekt), som mange påstår indtræffer, når cannabinoiderne arbejder sammen.

Se vores produktsortiment her.

Gør CBD olie dig påvirket?

Det korte svar er nej. CBD har ikke psykoaktiv ruspåvirkning på dig og gøre dig således ikke påvirket. Til gengæld kan THC i større mængder gøre dig ruspåvirket. Vores Full Spectrum CBD-olier indeholder dog kun op til 0,2 % THC, hvilket er en så lille en mængde, at du ikke vil mærke en ruspåvirkning af produktet. Danmark har netop fjernet cannabis med under 0,2 % THC fra lov om euforiserende stoffer, da stoffet i så små mængder ikke påvirker dig med en sløvende effekt.

Hvis du alligevel er urolig for THC har vi ligeledes produkter uden THC. Se vores Broad Spectrum produkter der ikke indeholder THC her.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke opfordrer til at anvende produkterne til selvmedicinering eller på anden smertelindrende måde. Kontakt altid din læge fremfor at selvbehandle.

Må man tage CBD-olie med på rejse?

Hvorvidt det er lovligt at medtage din CBD-olie på en rejse, er op til lovgivningen i det land du rejser til. CBD er dog lovligt i store dele af Europa, men nogle lande har en nultolerance over for THC. Det er derfor vigtigt du undersøger lovgivningen i det land du skal rejse til. Hvis du mellemlander på din rejse skal du ligeledes undersøge lovgivningen i det land du mellemlander i.

Har CBD olie en helbredende effekt?

Det er meget vigtigt for os at understrege at der ikke på nuværende tidspunk foreligger videnskabelig evidens på området der konkluderer at CBD har en positiv effekt på sygdomme og lidelser.

Vi oplever en positiv respons fra vores kunder på de mange egenskaber som vores CBD-produkter besidder, herunder de antioxidante effekter.
Ny viden på CBD-området er meget vigtig. I EU forskes der en hel del i de mange effekter af CBD. Vi ser meget frem til disse forskningsresultater som vi i Gebo håber vil fastslå CBD som et helt unikt stof. Vi er bekendt med, at det er muligt at finde et indblik i mange af disse forskningsresultater der omhandler CBD-olie, men det er vigtigt for os at understrege, at man ikke bør anvende vores CBD-olier til selvbehandling.

På nuværende tidspunkt er de beviste positive egenskaber for CBD de antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber. Disse positive egenskaber har i høj grad været medvirkende til at skabe hele den verdensomspændende CBD-bølge som har gavnet millioner af mennesker verden over.

Er CBD olie lovligt?

Det korte svar er ja. EU-domstolen fastslog i 2020, at CBD ikke er omfattet af de fælles FN-regler for narkotika. CBD er derfor helt tilladt at anvende i kosmetiske produkter, hvis produkterne har fået udarbejdet sikkerhedsrapport og er registreret i EU’s kosmetikdatabase, så de danske myndigheder kan føre tilsyn og kontrol med virksomhederne og CBD-produkterne. Det fremgår ligeledes af EU’s database (CPNP) at CBD er en lovlig ingrediens.

I Gebo har vi fået udarbejdet sikkerhedsrapporter for samtlige af vores produkter og derefter registreret os i EU’s database (CPNP), hvilket betyder at vi er underlagt de danske myndigheders tilsyn og kontrol. Vi får ligeledes testet samtlige af vores produkter ved et østrigsk laboratorie så vi kender det nøjagtige indhold i vores produkter. Se certifikater der indeholder det nøjagtige indhold her. Du kan derfor både lovligt og trygt købe og anvende vores produkter.

Udforsk vores produktsortiment her.

Selvom CBD er lovligt kan der, ligesom med alle andre kosmetiske produkter, opstå sjældne tilfælde, hvor brugeren får en uønsket virkning af et produkt. Såfremt du oplever en uønsket virkning, skal du kontakte bivirkning@gebocare.dk eller ved mere akutte tilfælde telefonnummer 50 13 07 83. I Gebo indberetter vi alvorlige uønskede virkninger til de danske myndigheder, såfremt de skulle opstå. De danske myndigheder vil efterfølgende undersøge sagen nærmere.

Hvordan tager jeg CBD olie?

Det er både nemt og hurtigt at anvende Gebo’s CBD olie. Ryst flasken med CBD-olie inden brug. I alle vores CBD-olier medfølger en pipette der er indbygget i flaskens låg. Dosering sker ved at placere af 2-3 dråber under tungen. Bevar CBD olien under tungen i 30-60 sekunder og synk ikke. (Fordel CBD olien i mundhulen for maksimal effekt.). Dette skal gøres to gange dagligt.

Der vil være smagsnuanceforskelle alt efter hvilken styrke du har valgt. Der vil ligeledes være en forskel i smagsnuancen i forhold til om du anvender et Broad Spectrum eller Full Spectrum produkt.

(Nedsvælg ikke produktet).

Kan man tage for meget CBD?

Som det klare udgangspunkt skal du ikke frygte for, at din krop optager for meget CBD igennem mundhulens slimhinder ved anvendelse af produktet. Vi anbefaler, at du følger vores anvendelsesinstruks, som fremgår på hvert produktside, og som ligeledes fremgår på vores produktemballager.

Må man køre bil efter indtag af CBD olie?

Det korte svar er ja. Forbuddet mod at køre bil er hæftet til THC-delen af cannabisplanten. Da vores produkter indeholder et niveau under 0,2 % THC, har det ikke en ruspåvirkning med sløvende effekt. Det er således både lovligt og sikkert at anvende og at køre bil efter anvendelse af vores produkter, såfremt anvendelsesinstruksen på emballagen følges.
Hvis du bemærker en sløvende eller andet påvirkende effekt på din krop, anbefaler vi på det kraftigste at du ikke køre bil og stopper med at anvende CBD olie.

Hvorfor købe CBD olie hos Gebo?

Først og fremmest er Gebo en dansk virksomhed med hovedsæde i København. Mange CBD virksomheder sælger deres produkter fra en dansk hjemmeside, men har hovedkontor i udlandet. De er derfor ikke underlagt de danske myndigheders tilsyn og kontrolbesøg. I Gebo mener vi, at det er mest korrekt og sikkert at vi er underlagt de danske myndigheders tilsyn og kontrolbesøg for at leve op til de danske krav på området, da det jo er danskere vi sælger vores produkter til.

I Gebo har vi et stort fokus på at levere den højeste kvalitet af CBD-olie. Vi sikrer dette, ved at have et fuldstændig overblik over værdikæden.

I Gebo har vi 4 kerneværdier:

1. Sikkerhed

Det er altafgørende for os, at alle vores produkter lever op til den højeste standard inden for sikkerhed. Vi kender således altid til alle vores produkters nøjagtige ingrediensindhold. CBD-olie er nemlig en levende størrelse, således det nøjagtige ingrediensindhold kan svinge fra fabrikation til fabrikation. Alle vores produkter er registreret med fabrikationsnummer, så vi har det fulde overblik over hver enkelt flaskes historik fra plante til færdigt produkt på hylden.

I Gebo har vi ligeledes fået udarbejdet sikkerhedsrapporter for alle vores CBD-olier. Disse rapporter konkluderede enstemmigt, at vores produkter er sikre at anvende oralt ved at dryppe 2-3 dråber under tungen.

Herudover samarbejder vi med et østrigsk laboratorie som analyserer alle vores CBD-produkter. Vi er således altid bekendt med det nøjagtige indhold af vores produkter således du som kunde altid trygt kan anvende vores produkter.

2. Gennemsigtighed

Som led i vores kerneværdi om gennemsigtighed har vi valgt at fremlægge vores dokumenter, således du som kunde trygt kan handle vores produkter vel vidende at de overholder alle sikkerhedsstandarder og alt lovgivning på området. Se alle certifikater her.

3. Kvalitet

I Gebo har vi valgt at fokusere på CBD olie i den højeste kvalitet og anvender derfor kun økologisk hampefrøolie sammen med vores CBD-ekstrakt.

Vores CBD-ekstrakt stammer fra bladende fra planten Cannabis Sativa L. CBD-væsken trækkes ud af cannabisbladende ved en længere ekstraktionsproces. I vores produktion anvendes CO2-processen til ekstrahering, hvilket er den mest raffinerede og optimale proces til at trække CBD-ekstraktet ud på. Ved denne metode bevares cannabisplantens naturlige gavnlige egenskaber bedst muligt. Denne metode er blevet perfektioneret over mange år og har certifikat for både god fremstillingspraksis (GMP-certifikat) og et implementeret kvalitetssystem (ISO-certifikat). 

4. Lovlighed

For Gebo er det altafgørende, at alt vi foretager os, er inden for lovens grænser.

Gebo’s CBD-produkter hører under EU’s kosmetikforordning. Denne forordning har til formål at sikre et højt niveau for menneskers sundhed ved anvendelse af kosmetiske produkter, således der ikke bliver bragt kosmetiske produkter i handel der er skadevoldende for brugeren.

Gebo overholder de mange detaljerede bestemmelser i denne EU-forordning og har således fået udarbejdet sikkerhedsrapporter for samtlige af vores CBD-olier så du som kunde trygt kan erhverve og anvende vores orale CBD-produkter.

Du kan udforske vores produkter her.

Hvordan finder jeg det rigtige CBD produkt for mig?

I Gebo har vi 4 varianter du kan vælge imellem.

Vi har en 10 % Broad Spectrum CBD olie der ikke indeholder THC, men blot CBD. Dette vores medium styrke produkt. Såfremt du ønsker et produkt med højere styrket har vi ligeledes en 20 % Broad Spectrum der heller ikke indeholder THC. Vores producent sørger altid for at CBD-koncentrationen er højere end det vi angiver på emballagen. Se det nøjagtige indhold af CBD her. Der vil være forskelle i smagsnuancerne mellem de to produkter, da CBD kan have en fyldig og kraftig smag ved en høj styrke.

I vores sortiment har vi ligeledes en 10 % Full Spectrum CBD olie der indeholder op til 0,2 % THC som er den lovbestemte maksimumgrænse i Danmark. Dette er vores medium styrke. Udover CBD og THC kan disse produkter ligeledes indeholde små mængder af f.eks. CBG og CBN, således brugeren kan opnå den positive synergieffekt som mange mener opstår, når cannabinoiderne arbejder sammen. Full Spectrum CBD olien har vi også i en 20 % høj styrke version.

Der vil ligeledes være smagsnuanceforskelle mellem Full Spectrum og Broad Spectrum, da de ekstra cannabinoider i Full Spectrum bidrager til ekstra smagsnuancer.

Alle vores produkter er fremstillet med respekt for naturen og vi anvender derfor kun økologisk hampefrøolie sammen med vores CBD-ekstrakt.

Hvordan kan jeg bruge CBD olie?

Det er både nemt og hurtigt at anvende vores CBD olie. Ryst flasken med CBD-olie inden brug. I alle vores CBD-olier medfølger en pipette der er indbygget i flaskens låg. Dosering sker ved at placere af 2-3 dråber under tungen. Bevar CBD olien under tungen i 30-60 sekunder og synk ikke. (Fordel CBD olien i mundhulen for maksimal effekt.). Dette skal gøres to gange dagligt.

Der vil være smagsnuanceforskelle alt efter hvilken styrke, du har valgt. Der vil ligeledes være en forskel i smagsnuancen om du anvender et Broad Spectrum eller Full Spectrum produkt.

Effekten varierer fra person til person og behovet kan også være forskelligt. Det er bevist, at de antioxidante egenskaber i CBD bidrager til en oral balance, da CBD’en medvirker til at bekæmpe de frie radikaler. Se nærmere om anvendelse på vores produkters emballage.

Vi har fået udarbejdet sikkerhedsrapporter for alle vores CBD olier. Sikkerhedsrapporterne konkluderede, at det er sikkert for vores kunder at anvende Gebo’s CBD-olier ved at dryppe 2-3 dråber under tungen to gange dagligt.⁠

(Nedsvælg ikke produkterne).

Er CBD olie sundt?

Forskning har konkluderet, at CBD har mange særdeles gode positive effekter på kroppen, herunder positive antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber. Derfor egner CBD sig i høj grad til kosmetikprodukter, hvor det kan bidrage til at holde kroppens ydre i balance.

Det er alt for tidligt i forskningsstadiet til, at der findes konkrete beviser for, at CBD har givtige sunde egenskaber for andet end kroppens ydre. Cannabisplanten har været ulovligt i så mange årtier, at forskningen på området halter gevaldigt efter.

I Gebo ser vi utrolig meget frem til, om fremtidig forskning kan fremføre beviser for andre positive egenskaber ved CBD.

Anvend ikke produkterne til selvmedicinering eller på anden smertelindrende måde.

Hvad koster CBD olie?

Der findes mange forskellige priser på CBD olie alt efter type, styrke og kvalitet. I Gebo har vi valgt at fokusere på varer i den højeste kvalitet og anvender derfor kun økologisk hampefrøolie sammen med vores CBD-ekstrakt. Indholdet af CBD afspejles altid i priserne på en CBD olie.

Vores 10 % Full Spectrum og Broad Spectrum koster 449 kr.

Vores 20 % Full Spectrum og Broad Spectrum koster 799 kr.

Hvordan fremstilles CBD olie?

Vores CBD-ekstrakt stammer fra planten Cannabis Sativa. CBD-væsken trækkes ud af Cannabisbladende ved en længere ekstraktionsproces. Vores producent anvender CO2-processen til ekstrahering, som er den mest raffineret og optimale proces at trække CBD-ekstraktet ud på. Vores producent har perfektioneret denne metode over mange år og har certifikat for både god fremstillingspraksis (GMP-certifikat) og et implementeret kvalitetssystem (ISO-certifikat). Når CBD-ekstraktet er udtrykket, tilføjes dernæst vores økologiske hampefrøolie og så er CBD-olien ellers klar til at blive hældt på vores 10 ml Gebo-flasker.

Kan CBD olie måles i blodet?

CBD har ikke en psykoaktiv ruspåvirkning, så man måler meget sjældent efter CBD i blodet. THC har derimod en psykoaktiv ruspåvirkning, og det er derfor mere almindeligt, at man måler efter THC i blodet. Vores Full Spectrum produkter indeholder op til 0,2 % THC. Dette er dog en så lav koncentration, at du som udgangspunkt godt må køre bil efter anvendelse. Hvis du bemærker en sløvende eller andet påvirkende effekt på din krop, anbefaler vi på det kraftigste at du ikke køre bil og stopper med at anvende CBD olie.

Hvor lang tid kan CBD olie holde sig?

Vores CBD-olier kan holde sig 2 år fra fabrikationsdatoen. Efter flasken er blevet åbnet kan den holde sig i ca. 3 måneder for at sikre den højeste kvalitet og optimale smag bevares.
Vores flasker indeholder 10 ml CBD olie, hvilket svarer til ca. 270 dråber. Hvis du anvender ca. 5 dråber om dagen vil en flaske strække sig til omkring 2 måneder.

Ansvarsfraskrivelse

Som fremhævet adskillige gange ovenfor, skal ingen information på denne hjemmeside betragtes som medicinsk rådgivning, medicinsk anprisning, eller på anden vis betragtes som rådgivning inden for helbred og sundhed.
Det er ligeledes vigtigt for os at understrege, at vores produkter er registreret som kosmetik og ikke som en fødevare, herunder som et kosttilskud. Vores sikkerhedsrapporter tager udgangspunkt i, at produkterne anvendes oralt, men ikke at produktet nedsvælges.